Information om spørgeskemaerne YSQ og YDQ til børn og unge


Kære forældre og unge i aldersgruppen 13 til 18 år.

Nedenfor finder I information om forskningsprojektet ‘Udvikling, tilpasning og foreløbig validering af ‘Young Spine Questionnaire’ og ‘Young Disability Questionnaire-Spine’ til børn i alderen 13 til 18 år.’

Ryg- og nakkesmerter er en stor sundhedsmæssig udfordring for samfundet, og nyere forskning tyder på, at disse problemer ofte grundlægges allerede i barndommen og ungdomsårene. For at man fremover kan fokusere forskning og forebyggelse på den gruppe af unge, som er i risiko for at udvikle rygproblemer senere i livet, er det vigtigt at kortlægge omfanget samt konsekvenserne af unges rygproblemer, herunder hvilke fysiske og psykiske begrænsninger de oplever.

Vi har med andre skolers hjælp udviklet to spørgeskemaer, der skal beskrive omfanget og konsekvenserne af ryg- og nakkeproblemer hos unge fra 13-18 år. Spørgeskemaerne hedder ‘Young Spine Questionnaire’ og ‘Young Disability Questionnaire-Spine’.

Young Spine Questionnaire (YSQ)

YSQ skemaet kortlægger hvor man har smerter i ryggen (altså i nakken, midt på ryggen og i lænden) samt hyppigheden og intensiteten af smerterne. Det skal bruges i store befolkningsundersøgelser til at kortlægge rygproblemers omfang og hvor voldsomme de er. Med den viden får vi en bedre forståelse for børn og unges ryg- og nakkebesvær. Spørgeskemaet kan ses her.

Young Disability Questionnaire (YDQ)

YDQ er et skema med 26 spørgsmål (og 4 ekstra spørgsmål) som kortlægger konsekvenserne af børn og unges ryg- og nakkesmerter. Konsekvenserne kan fx være søvn- og koncentrationsbesvær og manglende evne til at deltage i sociale aktiviteter. Med skemaet får vi bedre mulighed for at beskrive konsekvenserne af rygbesvær samt at udvælge dem, som er i risiko for at udvikle rygproblemer senere i livet. Spørgeskemaet kan ses her.

Testning af skemaerne

Vi er nu nået til det led i processen, hvor vi skal have testet spørgeskemaernes kvalitet. Det betyder, at omkring 1200 unge fra hele Danmark skal besvare spørgeskemaerne, som tager ca. 10 minutter at udfylde. Det er helt anonymt, da der kun skal skrives alder og køn i besvarelsen.

Alle deltagere kan til enhver tild takke nej til at besvare spørgeskemaerne – I skal blot informere skolen herom.

Har I yderliere spørgsmål, er I meget velkomne til at skrive til Anders Bay Als.

Mvh.

Anders Bay Als
Prægraduat forskningsstuderende
Institut for Idræt og Klinisk Biomekanik
Syddansk Universitet
Tlf. 30223229
E-Mail: anals19@student.sdu.dk
Lise Hestbæk, professor, ph.d.
Institut for Idræt og Klinisk Biomekanik
Syddansk Universitet
Campusvej 55
5230 Odense M
Henrik H. Lauridsen, lektor, ph.d.
Institut for Idræt og Klinisk Biomekanik
Syddansk Universitet
Campusvej 55
5230 Odense M

 

Spørgeskemaerne på www.spoergeskemaer.dk er frit tilgængelige for alle med mindre andet er anført